Control i emmagatzematge de les mostres rebudes

L’organitzador controla les mostres rebudes i els documents oficials que les acompanyen. Rectifica els eventuals errors materials i rebutja les mostres que no compleixen amb el reglament del concurs. El CIVR posa l’accent en la importància de l’ús correcte de les denominacions d’origen o de les indicacions geogràfiques. L’etiquetatge dels productes elaborats als estats membres de la U.E. ha de respectar les normatives comunitàries i per a la resta del món, la reglamentació de cada país de producció.
A continuació, el CIVR procedeix a la repartició de les mostres en funció de les característiques declarades en el formulari d’inscripció o de les característiques comprovades.

L’organitzador guarda les mostres en un magatzem protegit i en condicions de temperatura i ambient idonis per a la conservació del vi.