Controls

El CIVR es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només el CIVR és apte per a solucionar eventuals litigis. El CIVR es reserva el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori d’anàlisis enològiques autoritzada de les mostres premiades, en cas necessari. Dos mesos abans del concurs, el CIVR comunicarà l’esdeveniment a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) de la qual depèn. Aquesta comunicació estipula el lloc i la data de la competició.

Durant els dos mesos posteriors al concurs, el CIVR comunicarà a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes  (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) un balanç que detalla el nombre de mostres presentades (globalment i per categoria) :

  • El nombre de vins inscrits en el concurs, globalment i per categoria,
  • El nombre de vins premiats, globalment i per categoria,
  • La llista dels vins premiats i per a cada vi premiat, els elements que permeten identificar el vi i el seu propietari,
  • El percentatge de vins premiats en comparació amb el nombre de vins presentats,
  • El nombre de premis atorgats i la seva distribució per tipus de medalla.

El propietari i l’organitzador del concurs (CIVR) conservaran una mostra de cada vi premiat amb el seu certificat d’anàlisi.

Aquestes mostres es mantindran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d’un any posterior al concurs. Les mostres que van participar en el concurs es podran utilitzar per a actes de promoció o de formació posteriors al concurs. Els vins rebuts no es retornaran al participant.