Modalitats de inscripción

Per validar la inscripció s’ha d’enviar el formulari d’inscripció de cada producte presentat abans del dia 15 d’abril de 2021.

El formulari d’inscripció de cada producte inclourà obligatòriament :

 • La identificació completa i exacta del participant que ha de tenir el dret de comercialitzar o distribuir el lot corresponent a la mostra.
 • La designació exacta del producte segons el reglament vigent al país d’origen, el color, l’anyada o la durada de la criança així com el contacte o l’absència de contacte del vi amb fusta.
 • La categoria del producte (vi sec, semi, dolç, dolç natural, escumosos, de licor, etc.).
 • El percentatge i el color de la varietat garnatxa present en el vi així com les altres varietats presents en l’assemblatge.
 • El volum disponible a la venda corresponent al producte presentat.

    
Aquest formulari ha d’anar acompanyat de :

Els certificats d’anàlisis efectuades per un laboratori oficial o un laboratori competent de conformitat amb les lleis vigents al país d’origen o certificats per l’ enòleg responsable del celler.
 Aquestes anàlisis han d’especificar el nom del celler i del vi, portar la signatura del responsable, amb data de menys de 6 mesos d’antiguitat, i la menció del número del lot..

 És imprescindible afegir a més dels elements que permeten la identificació de la mostra, la informació següent :

 • títol alcohomètric adquirit
 • sucres residuals
 • acidesa volàtil
 • acidesa total
 • anhídrid sulfurós total
 • sobrepressió per als vins escumosos

 

De la declaració de reivindicació per als vins que es beneficien d’una denominació d’origen protegida o d’una indicació geogràfica protegida.

 

El pagament.
 Per a França: Per xec bancari al CIVR adjuntant-ho al formulari d’inscripció.
 Per a la resta del món:
Per transferència bancària o amb targeta de crèdit (Visa, MasterCard / EuroCard, American Express).

El CIVR rep les mostres, els drets d’inscripció i elimina les que no compleixen amb el reglament. 
Es descartaran les fitxes d’inscripció no acompanyades del pagament dels drets d’inscripció. L’autor és responsable de les indicacions esmentades en el formulari d’inscripció.