Participació al concurs

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquest reglament.
No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les mostres, els documents d’inscripció i/o el pagament de les despeses arribin després de la data límit d’inscripció al concurs.