Modalitats d’enviament de los mostres

Cada mostra ha d’arribar al Entrepôt GRENACHES DU MONDE – Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon -19 Avenue de Grande Bretagne – BP 649 – 66 006 Perpinyà cedex FRANÇA abans del dia 18 de març de 2019. Horaris : de dilluns a divendres, de les 8h a les 12h i de les 14h a les 17h.

Per les mostres procedents de Sardenya   : AGENZIA LAORE SARDEGNA – Sportello Unico Territoriale per l’area del Sinis  – Via Santa Maria N°6 – località Pardu Nou – 09070 Siamaggiore (OR) – Tel : 0783 34122 – 0783 34127 – Horaris : de dilluns a divendres, de les 8h a les 14h.

El participant tria el transportista; l’expedició de les mostres va al seu càrrec i és ell qui assumeix els riscos i despeses (transport, duanes, taxes a càrrec del remitent). Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts. Es rebutjaran les mostres que no compleixen amb el reglament. Les mostres són de propietat del CIVR.