Edició 2021

El context sanitari ens obliga a modificar el format de l'esdeveniment. A partir d'ara, el concurs s'organitzarà en 4 sessions de tast, en diferents regions de diversos països.

Una nova edició encara més internacional!

França, Espanya i Itàlia seran els amfitrions de les 4 sessions de tast de les Garnatxes del Món 2021

Donat el context sanitari, la pròxima edició de les Garnatxes del Món s'organitzarà en diverses sessions de tast en diferents països productors. La intenció és mantenir el caràcter internacional de l'esdeveniment, minimitzant al mateix temps els riscos de contagi en esdeveniments que reuneixen un gran nombre de professionals.

2021: UNA EDICIÓ ENCARA MÉS INTERNACIONAL!

Donat el context sanitari, la pròxima edició de les Garnatxes del Món s'organitzarà en diverses sessions de tast en diferents països productors.
La intenció és mantenir el caràcter internacional de l'esdeveniment, minimitzant al mateix temps els riscos de contagi en actes que reuneixen un gran nombre de professionals.
En les pròximes setmanes donarem més detalls del programa. Mantingueu-vos connectats, i seguiu-nos a les xarxes!

Una nova edició encara més internacional!
Viticultors
Viticultors
Cellers particulars
Cellers particulars
Cellers cooperatius
Cellers cooperatius
Negociant
Negociant
Superfície
Superfície
Comercialització
Comercialització

Lloc del concurs

Perpinyà