Reglament

S'obriran les inscripcions el dia 1 de febrer de 2023
Data límit per a la inscripció: el 31 Març 2023
Data límit per a la enviament de les mostres: el 7 Abril 2023

El concurs internacional de vins "G.D.M." està organitzat pel Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló, d'ara endavant el CIVR (19 Avenue de Gran Bretagne - BP 649 - 66 006 Perpignan Cedex - França).
Grenaches du Monde és un esdeveniment itinerant que s'organitza cada any en una o diverses
regions diferents.
El concurs G.D.M. s'organitza d'acord amb les normes que s'exposen a continuació.
Les traduccions de les normes són indicatives, només la versió francesa dona fe.

La degustació d'enguany s'organitza en el marc de la iniciativa European Garnacha/Grenache Quality Wines. És un pas més perquè la varietat Garnacha/Grenache continuï brillant a tot el món. El programa europeu Garnacha/Grenache gestionarà el concurs a Amèrica del Nord.

El concurs G.D.M. consta de dues parts:

- La Part 1 està oberta a tots els vins (negres, rosats, blancs) amb indicació geogràfica, elaborats amb més d'un 85% de garnatxa. Les varietats de garnatxa autoritzades són: garnatxa blanca, grisa i negra, garnacha, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimè, granaccia, lledoner pelut...

- La "Secció 2 - Assemblatge" està oberta a tots els vins elaborats amb més del 51% de les següents varietats de raïm: garnatxa blanca, grisa i negra, garnacha, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimè, granaccia, lledoner pelut...

Cada vi ha de complir la normativa vigent al seu país. L'objectiu del concurs és posar en relleu la qualitat dels vins elaborats a partir de la varietat garnatxa.

Poden concursar vins amb indicació geogràfica (DOP, IGP...) de totes les categories de vins (Vins Doux Naturels, vins secs, vins semisecs, vins dolços, vins espumosos...), de tots els països i de totes les regions vitícoles.

També s'accepten vins amb majoria de la varietat de raïm garnatxa declarada pels participants. Per a aquests vins, s'exigirà una prova de composició, que és responsabilitat exclusiva del participant.

Poden competir (de qualsevol país):

 • Els viticultors
 • Cooperatives vinícoles
 • Unions de cooperatives vitivinícoles
 • Agrupacions de productors
 • Comerciants de vi

Les condicions d'admissió al concurs són les següents:

 • Els vins hauran d'estar embotellats. 
 • Les seves etiquetes de comercialització han de complir 
 • Normativa comunitària per als Estats membres de la UE 
 • La normativa vigent al país de producció i les disposicions d'importació per a tercers països.

Cada mostra ha de presentar-se en les següents condicions :

 • 6 ampolles per mostra per a envasos de 75 *cl, 6 ampolles per mostra per a envasos de 50 *cl, 3 ampolles per mostra per a envasos de 1,5L
 • 3 ampolles per mostra per a vins secs oxidatius / Ranci sec
 • Les ampolles han d'anar proveïdes de la seva etiqueta de comercialització

Per a poder competir, cada participant haurà d'inscriure's a tot tardar el 12 d'abril DE 2023. El formulari de registre de cada producte ha d'incloure:

 • La identificació completa i exacta del participant, que ha de ser el titular del dret a comercialitzar o distribuir el lot corresponent a la mostra,
 • La denominació exacta del producte, segons la normativa del país d'origen, el color, l'anyada o un esment de l'edat i la possible criança en fusta,
 • La categoria del producte (vi sec, va venir dolç, va venir espumós...),
 •  El percentatge i el color de la varietat de raïm garnatxa present en el vi, així com les altres varietats de raïm utilitzades en la mescla, en el seu cas,
 •  El volum del producte, disponible per a la venda, corresponent a la mostra.

 Aquest formulari d'inscripció també ha d'anar acompanyat de:

 • Un informe d'anàlisi recent, realitzat per un laboratori autoritzat o per un laboratori competent en virtut de la legislació del país, en el qual consti el següent
 • grau alcohòlic real i potencial
 • sucres residuals (glucosa + fructosa)
 • acidesa volàtil expressada en meq/l
 • acidesa total expressada en meq/l
 • diòxid de sofre total en mg/l
 • sobrepressió deguda al diòxid de carboni per als vins espumosos (expressada en bar).
 • Pagament (transferència bancària o targeta de crèdit).

El CIVR rebrà les mostres, els drets d'inscripció (corresponents a les despeses de transport i logística per a 2023 respecte als Estats Units) i eliminarà els vins que no compleixin la normativa. Es rebutjarà tot formulari de sol·licitud que no vagi acompanyat de les taxes i els documents abans esmentats. La informació facilitada en el formulari d'inscripció és responsabilitat de l'autor.

Per a la Unió Europea (indicant el seu número d'IVA intracomunitari) i per als estrangers fora de la UE:

 • 1 mostra: 125 euros
 • 2 mostres: 250
 • 3 mostres: 360
 •  4 mostres: 480
 • 5 mostres: 600
 • 6 mostres: 660
 • 7 mostres: 770
 • 8 mostres: 880
 • 9 mostres: 900
 • 10+ mostres: 950
 • Les mostres addicionals es cobraran: 95 euros

 

Per a França i els cellers europeus sense número d'IVA intracomunitari vàlid:

 • 1 mostra: 150 euros IVA inclòs (125,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 2 mostres: 300 euros IVA inclòs (250,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 3 mostres: 432 euros IVA inclòs (360,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 4 mostres: 576 euros IVA inclòs (480,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 5 mostres: 720 euros IVA inclòs (600,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 6 mostres: 792 euros IVA inclòs (660,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 7 mostres: 924 euros IVA inclòs (770,00 euros sense IVA + 20% IVA)
 • 8 mostres : 1056 € IVA inclòs (880,00 € euros sense IVA + 20% IVA)
 • 9 mostres: 1.080 euros IVA inclòs (900,00 euros sense IVA + 20%)
 • 10+ mostres: 1140 € IVA incl. (950,00 € sense IVA + 20%)
 • Es cobraran mostres addicionals: 114€ IVA incl. (95,00€ *HT + IVA 20%) 

 

Per als vins procedents de fora de la Unió Europea, posi's en contacte amb nosaltres per a organitzar la logística: contact@grenachesdumonde.com

 

El pagament pot efectuar-se mitjançant xec (només per a França), transferència bancària o targeta de crèdit VISA / Mastercard / Eurocard / American Express. Pagament per transferència bancària a CRCAM SUD MÉDITERRANÉE. 

IBAN

CODI BANCARI: 17106 *COD. SUCURSAL: 001167

N° DE COMPTE: 18555098000 Clau: 03

IBAN (International Bank Account Number): FR76 1710 6011 6718 5550 9800 003

BIC (Bank Identification Code) : *AGRI *FRPP 871

 

Adjunti una còpia del rebut de pagament. Si us plau, indiqui la referència de la seva transferència en el formulari d'inscripció.

Els xecs hauran d'enviar-se juntament amb els formularis d'inscripció. Aquestes despeses hauran d'abonar-se en el moment de la inscripció. Els productes els costos d'inscripció dels quals no hagin estat pagats no seran admesos al concurs. Les despeses bancàries no estan coberts per l'organitzador. En cap cas es reemborsarà el pagament, independentment dels motius de cancel·lació d'una inscripció. 

Totes les mostres participants en el concurs (excepte les procedents de fora de la Unió Europea) hauran de centralitzar-se en el CIVR abans de ser enviades als Estats Units.

Per tant, cada mostra (excepte les procedents de Sardenya) haurà de rebre's abans del 12 d'abril de 2023 en el Entrepôt - CIVR - 19 Avenue de Gran Bretagne - BP 649 - 66006 Perpignan Cedex - França - Tel : 0033 4 68 51 21 22.

Horaris de lliurament, de dilluns a divendres de 8h15 a 12h30 i de 13h45 a 17h00 (excepte divendres 16h30).

---

Per a les mostres procedents de Sardenya que desitgin beneficiar-se de l'enviament agrupat organitzat per LAORE, les mostres hauran d'enviar-se abans del 31 de març a:

AGENZIA LAORE SARDEGNA –  Siamaggiore
Via Santa Maria n° 6 - località Pardu Nou – 09070 Siamaggiore (OR)
Tel. 0783 036 6512


Referente per la CONSEGNA DEI VINI
Donatella Muscianese
E-mail:
donatellamuscianese@agenzialaore.it
Tel.  0783 036 6512 - cell. +39 333 4930508

Orari consegna VINI: ESCLUSIVAMENTE dal LUNEDI' al GIOVEDI' dalle ore 09.30 alle ore 12.30

Le spese di spedizione e di trasporto fino alla sede di Siamaggiore sono a carico dei partecipanti.

Nota: Després d'aquesta data, les mostres hauran d'enviar-se directament a Perpinyà.

---

Per als vins procedents de fora de la Unió Europea, posi's en contacte amb nosaltres per a organitzar la logística: contact@grenachesdumonde.com

---

L'enviament al CIVR es realitza per compte i risc del participant (despeses d'enviament, duana i impostos a càrrec del remitent). Qualsevol mostra enviada a ports deguts serà rebutjada. No es retornarà cap mostra no conforme, quedant totes les mostres en propietat de l'organitzador. L'elecció del transportista queda a discreció del participant.

El CIVR comprovarà les partides de vins rebudes i els documents oficials que les acompanyen, rectificarà qualsevol error material i rebutjarà les mostres que no s'ajustin a les clàusules del present reglament. Pararà esment a la correcta utilització de les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques i als números de lot dels vins envasats. L'etiquetatge dels productes fabricats en els Estats membres de la UE ha d'ajustar-se a la normativa comunitària i, en el cas de tercers països, a la normativa vigent al país de producció. A continuació, l'organitzador divideix les mostres en sèries per a la seva degustació en funció de les característiques indicades en les declaracions previstes en els procediments de registre, o de les característiques observades en cas necessari.

El CIVR emmagatzemarà les mostres en un local segur i en condicions de temperatura i ambientals que garanteixin la seva correcta conservació.

El CIVR s'encarrega d'agrupar els vins per a transportar-los al lloc del tast als Estats Units.

Després de comprovar l'exactitud de les candidatures de cada categoria a partir dels documents de registre i els certificats d'anàlisis, les mostres s'agrupen segons el seu origen i tipus i es presentaran als jurats per ordre decreixent d'anyada, de manera anònima. En 2023, les ampolles es tornaran a mostrejar sota argó abans de ser enviades individualment als tastadors participants en el concurs. Quant als vins espumosos i els vins oxidatius tranquils / tipus Ranci sec, aquestes ampolles no poden reenvasar-se -en el cas dels vins espumosos pel gas i en el dels vins oxidatius pel tipus d'envàs, que sol ser petit-, seran tastades presencialment, als Estats Units, per un jurat especialitzat.

Per a aquesta edició de 2023 als Estats Units, l'avaluació de les mostres serà a càrrec de jurats el número dels quals dependrà del número i tipus de vins presentats al concurs. El programa European Garnacha/Grenache Quality Wine designarà als membres del jurat. En principi, cada jurat estarà compost per 8 membres. Un concursant que sigui membre del jurat no podrà jutjar els seus propis vins; en qualsevol cas, cada membre del jurat haurà de signar un compromís de "no conflicte d'interessos".Els membres del jurat seran seleccionats per el programa European Garnacha/Grenache Quality Wine entre els millors especialistes dels Estats Units reconeguts per la seva experiència en l'àmbit del tast de vins (persones reconegudes en el món de la viticultura, la sommellerie, la restauració o la premsa especialitzada en vi i gastronomia).Cada ampolla es reenvasarà sota argó en grandàries més petites (1 ampolla de 75 Cl = 4 mostres). El reenvasat es farà a Nova York abans del lliurament directe als 8 jutges seleccionats per a cada comitè.

Les comissions estaran compostes per importadors, agents, distribuïdors, sommeliers, comerciants de vi, periodistes de la premsa professional i influencers del vi (80% Vs 20%).

L'anonimat absolut és un principi fonamental d'un concurs. Els membres del jurat no han de conèixer la identificació del vi, els seus orígens, el seu preu, les seves marques ni els premis obtinguts, demostrant així una total confidencialitat. El programa  European Garnacha/Grenache Quality Wine garanteix als tastadors unes condicions òptimes per a la degustació.

Cada vi es tasta individualment i no de manera comparativa. Cada membre del jurat rep una fitxa de tast. L'avaluació dels vins serà descriptiva i inclourà comentaris sobre:

 • l'aspecte visual
 • la impressió en el paladar
 • l'aspecte olfactori
 • la impressió general

El programa europeu Garnacha/Grenache Quality Wines garanteix el bon desenvolupament del concurs GRENACHES DU MONDE mitjançant la preparació de les mostres i l'organització i realització del tast in situ als Estats Units.

Premis: El sistema de premis adoptat és un sistema d'apreciació que permet classificar els vins a concurs en funció de les seves qualitats intrínseques. El CIVR defineix els premis (medalles i punts) que corresponen a les 2 parts del Concurs G.D.M.

 •  Doble Or = 96-100
 • Medalla d'or = 91-95
 • Medalla de plata = 86-90

Aquests premis, s'atorguen segons l'apreciació del jurat als vins que hauran aconseguit un alt nivell d'expressió mereixent aquestes distincions. Els resultats es comunicaran al final del concurs. Els guanyadors rebran una notificació posterior per correu electrònic. El CIVR lliurarà als guanyadors un document "Diploma" en el qual s'especificarà el nom del concurs, la naturalesa de la distinció concedida, la identitat del vi i la categoria en la qual ha concursat. Podran aplicar-se a l'ampolla botons representatius de les distincions concedides, que el CIVR posarà a la disposició dels vins premiats (segons disponibilitat d'existències), en funció del volum declarat en el formulari d'inscripció, a canvi d'una contribució econòmica. Queda prohibida qualsevol altre esment del premi obtingut. El CIVR es reserva el dret exclusiu de controlar l'ús comercial dels premis. Queda terminantment prohibit l'ús no autoritzat i la reproducció del logotip, els premis i els guardons. Els resultats del concurs es difondran el més àmpliament possible per tots els mitjans de comunicació (web, periòdics especialitzats, premsa gastronòmica, etc.). 

CATEGORIES

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la part 1:

Garnatxa* de tots els colors (mínim 85%)

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la secció 2:

Garnatxa* de tots els colors (mínim 51%)

* incloent noms regionals o nacionals específics: gremache, garnacha, vernatxa, tai rosso, cannonau, gamay de trasimeno, bordò, granaccia, lledoner pelut, etc.

Article 14 - Força major i modificació

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat del CIVR impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, no es responsabilitzaria al Concurs "G.D.M". El CIVR es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d'abreujar-ho, de perllongar-ho o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d'esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. No es podrà responsabilitzar al CIVR ni demanar-li compensació alguna.

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat del CIVR impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, no es responsabilitzaria al Concurs "G.D.M". El CIVR es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d'abreujar-ho, de perllongar-ho o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d'esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. Ni el CIVR ni el programa europeu Vins de Qualitat Garnacha/Grenache podran ser considerats responsables en cas de robatori, pèrdua, retard, deterioració o problemes duaners en el lliurament de les mostres.

El CIVR es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només el CIVR és apte per a solucionar eventuals litigis. El CIVR es reserva el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori d'anàlisis enològiques autoritzada de les mostres premiades, en cas necessari. Dos mesos abans del concurs, el CIVR comunicarà l'esdeveniment a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) de la qual depèn. Aquesta comunicació estipula el lloc i la data de la competició.

Durant els dos mesos posteriors al concurs, el CIVR comunicarà a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes  (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) un balanç que detalla el nombre de mostres presentades (globalment i per categoria) :

 • El nombre de vins inscrits en el concurs, globalment i per categoria,
 • El nombre de vins premiats, globalment i per categoria,
 • La llista dels vins premiats i per a cada vi premiat, els elements que permeten identificar el vi i el seu propietari,
 • El percentatge de vins premiats en comparació amb el nombre de vins presentats,
 • El nombre de premis atorgats i la seva distribució per tipus de medalla.

El propietari i l'organitzador del concurs (CIVR) conservaran una mostra de cada vi premiat amb el seu certificat d'anàlisi.

Aquestes mostres es mantindran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d'un any posterior al concurs. Les mostres que van participar en el concurs es podran utilitzar per a actes de promoció o de formació posteriors al concurs. Els vins rebuts no es retornaran al participant.

Implica l'acceptació d'aquestes normes. A causa de la càrrega administrativa del concurs, no es reemborsaran els drets d'inscripció si les mostres, els documents d'inscripció i el pagament dels drets arriben després de la data límit d'inscripció.