Reglament

S'obriran les inscripcions el dia 17de gener de 2022
Data límit per a la inscripció: el 6 Abril 2022
Data límit per a la enviament de les mostres: el 6 Abril 2022

El Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR), 19 avenue de Grande Bretagne – BP 649 – 66006 Perpinyà Cedex - França (pàgina web : www.grenachesdumonde.com) organitza el concours "G.D.M" sota aquest reglament. 
Cada any, aquest concurs viatjant s'organitza a una o vàries regions diferents.
El concurs “G.D.M" està organitzat d'acord amb les regles establertes a continuació.
El reglament pot ser consultat per qualsevol persona que ho sol·liciti al CIVR.

El concurs de “G.D.M” està organitzat en dues parts :

 • La 1ª part per a tots els vins del món (negre, rosat, blanc) amb indicació geogràfica, elaborats amb més del 85% de la varietat garnatxa. Les garnatxes autoritzades són : garnatxa blanca, grisa o vermella, negra, grenache, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimeno, granaccia, lledoner pelut, etc.
 • La 2ª part per als vins d'assemblatge que tenen un contingut mínim d’un 51% de garnatxa. Les garnatxes autoritzades són : garnatxa blanca, grisa o vermella, tinta, grenache, garnatxa, cannonau, tai rosso, gamay del Trasimeno, granaccia, lledoner pelut, etc. Els vins premiats rebran una medalla que esmenta "G.D.M".

 

Cada vi ha de complir amb la normativa vigent del seu país de producció. L'objectiu del concurs és de premiar els vins de garnatxa de qualitat.

Poden participar els vins amb indicació geogràfica (AOP, IGP, DOP, etc.), de totes les categories: vins dolços, naturals, secs, semisecs, dolços, espumosos, etc., procedents de tots els països i de totes les regions vitícoles. Pels vins francesos amb denominació d'origen protegida o indicació geogràfica protegida, poden participar només els vins que compleixen amb els articles D. 644-5 i D. 646-6 del Codi Rural i de la pesca marítima.

La participació es limita a :

 • Els productors recol·lectors
 • Les cooperatives vitivinícoles
 • Les unions de cooperatives vitivinícoles
 • Les agrupacions de productors
 • Els negociants o comerciants criadors 
 • Els productors negociants
 • Els negociants o comerciants

procedents de qualsevol país productor de vi al món. 

Les condicions d'admissió al concurs són les següents :

 • Els vins presentats han de ser vins embotellats (no hi ha mostres al dipòsit),
 • Les etiquetes de comercialització han de complir amb:

            > la reglamentació comunitària per als estats membres de la UE ; 
     
           > la reglamentació vigent al país d'elaboració i les disposicions d'importació dels altres països.

 • El vi que competeix ha de ser destinat a la venda i ha de procedir d'un lot homogeni d’almenys 1.000 litres.
 • Es pot admetre un volum inferior en cas de producció summament feble, sempre que la producció superi els 225 litres.

Per concursar, els vins han de procedir d'un lot homogeni. S'ha de presentar cada mostra com s'especifica a continuació :

 • 6 ampolles de 75 cl. per mostra o 8 ampolles de 50 cl. o 4 ampolles de 150 cl,
 • Les ampolles han de portar l'etiqueta de comercialització.

El CIVR se reserva el dret de sol·licitar 2 ampolles addicionals per als vins que només seran adjudicats al concurs. Aquestes ampolles es poden utilitzar per a operacions de promoció posterior a la competició.

Per validar la inscripció s'ha d'enviar el formulari d'inscripció de cada producte presentat abans del dia 15 d'abril de 2021.

El formulari d'inscripció de cada producte inclourà obligatòriament :

 • La identificació completa i exacta del participant que ha de tenir el dret de comercialitzar o distribuir el lot corresponent a la mostra.
 • La designació exacta del producte segons el reglament vigent al país d'origen, el color, l'anyada o la durada de la criança així com el contacte o l'absència de contacte del vi amb fusta.
 • La categoria del producte (vi sec, semi, dolç, dolç natural, escumosos, de licor, etc.).
 • El percentatge i el color de la varietat garnatxa present en el vi així com les altres varietats presents en l'assemblatge.
 • El volum disponible a la venda corresponent al producte presentat.

    
Aquest formulari ha d'anar acompanyat de :

- Els certificats d'anàlisis efectuades per un laboratori oficial o un laboratori competent de conformitat amb les lleis vigents al país d'origen o certificats per l’ enòleg responsable del celler.
 Aquestes anàlisis han d'especificar el nom del celler i del vi, portar la signatura del responsable, amb data de menys de 6 mesos d'antiguitat, i la menció del número del lot..

 És imprescindible afegir a més dels elements que permeten la identificació de la mostra, la informació següent :

 • títol alcohomètric adquirit
 • sucres residuals
 • acidesa volàtil
 • acidesa total
 • anhídrid sulfurós total
 • sobrepressió per als vins escumosos

 

- De la declaració de reivindicació per als vins que es beneficien d'una denominació d'origen protegida o d'una indicació geogràfica protegida.

 

- El pagament.
 Per a França: Per xec bancari al CIVR adjuntant-ho al formulari d'inscripció.
 Per a la resta del món:
Per transferència bancària o amb targeta de crèdit (Visa, MasterCard / EuroCard, American Express).

El CIVR rep les mostres, els drets d'inscripció i elimina les que no compleixen amb el reglament. 
Es descartaran les fitxes d'inscripció no acompanyades del pagament dels drets d'inscripció. L'autor és responsable de les indicacions esmentades en el formulari d'inscripció.

 

Pels cellers francesos:

1 mostra: 120€ Iva inclòs (100,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
2 mostres: 240€ Iva inclòs (200,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
3 mostres: 342€ Iva inclòs (285,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
4 mostres: 456€ Iva inclòs (380,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
5 mostres: 570€ Iva inclòs (475,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
6 mostres: 648€ Iva inclòs (540,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
7 mostres: 756€ Iva inclòs (630,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
8 mostres: 864€ Iva inclòs (720,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
9 mostres: 972€ Iva inclòs (810,00€ sense IVA + IVA francès 20%)
10+ mostres: 1 020€ Iva inclòs (850,00€ sense IVA + IVA francès 20%)

Es cobraran les mostres addicionals 102€ Iva inclòs (85,00€ sense IVA + IVA francès 20%).

Per a la Unió Europea (indicant el nombre identificador d'IVA intracomunitari) i els països tercers fora de la UE:

1 mostra: 100€
2 mostres: 200€
3 mostres: 285€
4 mostres: 380€
5 mostres: 475€
6 mostres: 540€
7 mostres: 630€
8 mostres: 720€
9 mostres: 810€
10+ mostres: 850€

Es cobraran les mostres addicionals 85,00 € sense IVA.

Es pot efectuar el pagament per transferència bancària o per targeta de crèdit  VISA/Mastercard/Eurocard/American Express.

Pagament per transferència bancària al compte del banc CRCAM SUD MEDITERRANEE.

 

DADES DEL COMPTE BANCARI

Codi establiment: 17106
Codi sucursal : 01167

nùmero de compte : 18555098000
nùmero de control : 03

IBAN (International Bank Account Number)
 FR76 1710 6011 6718 5550 9800 003

Code BIC (Bank Identification Code)
 AGRIFRPP871

 

S'ha d'afegir la còpia del justificant de pagament i es requereix la referència de la transferència en el formulari d'inscripció.

S'han d'enviar els xecs amb els formularis d'inscripció. S'han de cancel·lar les despeses en el moment de la inscripció. No es podran admetre productes a concursar si els drets d'inscripció no estan pagats.
 Les despeses del banc van a càrrec del participant. Per cap motiu es reemborsaran les despeses d'inscripció en cas de cancel·lació de la inscripció.

 

 

 

Cada mostra ha d'arribar al Entrepôt GRENACHES DU MONDE - Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon -19 Avenue de Grande Bretagne – BP 649 - 66 006 Perpinyà cedex FRANÇA. Horaris : de dilluns a divendres, de les 8h a les 12h i de les 14h a les 17h.

Per als enviaments des de fora de la Unió Europea, li recomanem que es posi en contacte amb W&S Logistic : +33 557573392 / ebezzubets@wslogistics.fr

Per les mostres procedents de Sardenya   : AGENZIA LAORE SARDEGNA - Sportello Unico Territoriale per l'area del Sinis  - Via Santa Maria N°6 - località Pardu Nou - 09070 Siamaggiore (OR) - Tel : 0783 34122 - 0783 34127 - Horaris : de dilluns a dijous, de les 9h30 a les 12h30.

El participant tria el transportista; l'expedició de les mostres va al seu càrrec i és ell qui assumeix els riscos i despeses (transport, duanes, taxes a càrrec del remitent). Es rebutjarà qualsevol mostra enviada a ports deguts. Es rebutjaran les mostres que no compleixen amb el reglament. Les mostres són de propietat del CIVR.

El CIVR controla les mostres rebudes i els documents oficials que les acompanyen. Rectifica els eventuals errors materials i rebutja les mostres que no compleixen amb el reglament del concurs. El CIVR posa l'accent en la importància de l'ús correcte de les denominacions d'origen o de les indicacions geogràfiques. L’etiquetatge dels productes elaborats als estats membres de la U.E. ha de respectar les normatives comunitàries i per a la resta del món, la reglamentació de cada país de producció.
A continuació, el CIVR procedeix a la repartició de les mostres en funció de les característiques declarades en el formulari d'inscripció o de les característiques comprovades.

L'organitzador guarda les mostres en un magatzem protegit i en condicions de temperatura i ambient idonis per a la conservació del vi.

Després del control i en funció dels documents d'inscripció, del certificat d'anàlisi i de l'exactitud de les inscripcions en cada categoria, s'agrupen les mostres segons origen i tipologia. Es presenten anònimament les mostres als jurats segons l'ordre descendent de les anyades.

Les comissions compostes pels jurats, el nombre dels quals varia en funció de la quantitat i de la tipologia de les mostres, avaluen els vins presentats al concurs. El CIVR convoca i selecciona als jurats. Cada comissió està formada, en principi, per 5 jurats (si és possible de diferent nacionalitat). En cap cas, el nombre de jurats per comissió pot ser inferior a 3 persones. Els jurats són professionals amb experiència i capacitat de tast.
Se seleccionen els jurats entre els millors especialistes en tast de vins que treballen en els àmbits de la producció, de la venda, comunicació o consum del vi. Cada comissió funciona sota la responsabilitat d'un president nomenat pel CIVR. 
El president del jurat vigila la bona organització del tast i la qualitat dels vins servits, controla les fitxes de degustació i les acredita.

La missió del president és la de vigilar que el tast de les mostres es desenvolupi correctament :


1. Vigila que es respecti el secret i l'anonimat absolut dels vins,
2. Demana el tast d'una segona ampolla si ho creu necessari,

Es fixa la quantitat total dels jurats internacionals en funció del nombre de mostres.

Aquest concurs s'organitza sota el principi de l'anonimat absolut.
Per respectar aquest principi de total confidencialitat, els jurats no poden identificar el vi, el seu origen, el seu preu, les seves puntuacions o recompenses obtingudes. Les comissions formades pel CIVR es reuneixen en una sala aïllada, tranquil·la, lluminosa i ben ventilada. L'accés està totalment prohibit a qualsevol persona aliena a l'organització del tast. Es reserva una segona sala fora de l’'abast de tothom i de la vista dels jurats per l’obertura i l'anonimització de les ampolles. En ambdós casos, es col·loquen les ampolles en un embalatge que dissimuli la forma de l'ampolla i garanteixi l'anonimat de la mostra. El CIVR garanteix al tastador les condicions òptimes de tast.

Cada vi es tasta individualment i de manera no comparativa.
Cada jurat rep una fitxa de tast. 
L'apreciació dels vins és descriptiva i inclou comentaris sobre :

 • l’aspecte visual
 • l’aspecte olfactiu
 • la impressió en boca
 • la impressió general

El CIVR vigila la bona organització del concurs G.D.M durant la preparació de les mostres, l'organització i la realització del tast. 
Confirma amb una fitxa d'apreciació adequada, el control, l'explotació i la publicació dels resultats.


Recompenses :

El barem de les recompenses adoptat és un sistema que funciona per apreciació i que permet la classificació dels vins procedents de la varietat garnatxa que competeixen en funció de les seves qualitats intrínseques.
 El CIVR distingeix les recompenses següents :

 • Gold Medal 
 • Silver Medal 

Segons el reglament de la OIV, es limita el nombre de recompenses a un 30% del total de les mostres presentades al concurs. Aquestes recompenses s'atorguen segons apreciació del jurat en funció de l'alt nivell d'expressió dels vins. Els resultats es comuniquen durant la 2ª setmana del més de marig de 2021. S'avisa als productors dels vins premiats posteriorment. El CIVR lliura als premiats un document "Diploma" que precisa la naturalesa de la recompensa obtinguda, la identitat del vi, el volum declarat així com el nom i l'adreça del guanyador. Les etiquetes adhesives de les medalles es poden adquirir i posar en l'ampolla, demanant-les al CIVR per als vins premiats. El preu d'aquestes etiquetes adhesives es calcula en funció del volum de producció de cada vi declarat en la fitxa d'inscripció. Es prohibeix qualsevol mètode alternatiu de comunicació de la recompensa.
El CIVR es reserva el dret exclusiu de controlar l'ús comercial de les medalles. 
Es prohibeix l'ús no autoritzat, la reproducció del logotip, de les distincions i dels premis. 
Es difondran els resultats del concurs de la manera més àmplia possible utilitzant tots els mitjans de comunicació possibles (web, premsa especialitzada, premsa gastronòmica, etc.).

 

CATEGORIES

Es classifiquen els vins segons les següents categories per la 1ª part :

Garnatxa blanca pura (mínim d'un 85%)
Garnatxa vermella o grisa pura (mínim d'un 85%)
Garnatxa negra pura (mínim d'un 85%)
Tai Rosso pur (mínim d'un 85%)
Cannonau pur (mínim d'un 85%)
Gamay del Trasimeno pur (mínim d'un 85%)
Granaccia pur (mínim d'un 85%)
Bordò pur (mínim d'un 85%)
Lledoner Pelut (mínim d'un 85%)

 

Els vins d'assemblatge es classifiquen segons les següents categories per la 2ª part :

Garnatxa blanca majoritària (mínim d'un 51%)
Garnatxa grisa o vermella majoritària (mínim d'un 51%)
Garnatxa negra majoritària (mínim d'un 51%)
Tai Rosso majoritari (mínim d'un 51%)
Cannonau majoritari (mínim d'un 51%)
Gamay del Trasimeno majoritari (mínim d'un 51%)
Granaccia majoritari (mínim d'un 51%)
Bordò majoritari(mínim d'un 51%)
Lledoner Pelut majoritari (mínim d'un 51%)

 

Els reconeixements especials del concurs GDM: Ambaixador de la Garnatxa.
L’organitzador pot atorgar reconeixements addicionals al vi millor puntuat del concurs (Garnatxa pura i Assemblatge) a la seva categoria com, per exemple: 

 • Ambaixador Garnatxa Negra
 • Ambaixador Garnatxa Blanca
 • Ambaixador Garnatxa Roja
 • Ambaixador Vins Dolços Naturals
 • Ambaixador Garnatxa Assemblatge
 • Ambaixador del millor escumós
 • Ambaixador de cada país
 • Ambaixador de cada regió
 • Ambaixador de cada denominació, etc.

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat del CIVR impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, no es responsabilitzaria al Concurs "G.D.M". El CIVR es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d'abreujar-ho, de perllongar-ho o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d'esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. No es podrà responsabilitzar al CIVR ni demanar-li compensació alguna.

El CIVR es reserva el dret de cancel·lar qualsevol inscripció incompleta o errònia i eliminar les mostres que no compleixin amb el reglament. Només el CIVR és apte per solucionar eventuals litigis.


Els organitzadors es reserven el dret de procedir a un control analític dut a terme per un laboratori d'anàlisis enològics autoritzat de les mostres premiades, en cas necessari.


Dos mesos abans del concurs, l'organització comunicarà l'esdeveniment a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) de la qual depèn. Aquesta comunicació estipula el lloc i la data de la competició. Durant els dos mesos posteriors al concurs, l'organització comunicarà a la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (Direcció local de la competència, del consum i de la repressió del frau) un balanç que detalla :

 • el nombre de vins inscrits al concurs, globalment i per categoria,
 • el nombre de vins premiats, globalment i per categoria,
 • la llista dels vins premiats i per a cada vi premiat,
 • els elements que permeten identificar el vi i el seu propietari,
 • el percentatge de vins premiats en comparació amb el nombre de vins presentats,
 • el nombre de premis atorgats i la seva distribució per tipus de medalla.

El propietari i l'organitzador del concurs conservaran una mostra de cada vi premiat amb el seu certificat d'anàlisi. Aquestes mostres es mantindran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d'un any posterior al concurs. Les mostres que van participar al concurs es podran utilitzar per a actes de promoció o de formació posteriors al concurs. Els vins rebuts no es tornaran participant.

La participació al concurs implica l'acceptació d'aquest reglament.
No es reemborsaran les despeses de participació en el cas que les mostres, els documents d'inscripció i/o el pagament de les despeses arribin després de la data límit d'inscripció al concurs.