Mostres

Per concursar, els vins han de procedir d’un lot homogeni. S’ha de presentar cada mostra com s’especifica a continuació :

  • 6 ampolles de 75 cl. per mostra o 8 ampolles de 50 cl. o 4 ampolles de 150 cl,
  • Les ampolles han de portar l’etiqueta de comercialització.