Mostres

Per concursar, els vins han de procedir d’un lot homogeni. S’ha de presentar cada mostra com s’especifica a continuació:

  • 6 ampolles de 75 cl. per mostra o 8 ampolles de 50 cl. o 4 ampolles de 150 cl,
  • Les ampolles han de portar l’etiqueta de comercialització.

El concurs es reserva el dret de sol·licitar 2 ampolles addicionals per als vins que només seran adjudicats al concurs. Aquestes ampolles es poden utilitzar per a operacions de promoció posterior a la competició.