Participació al concurs

Ela doble comporti de fait l’acceptation du présent règlement. Compte tenu de la charge administrative du concours, els frais de participation ne seront pas remboursés si els mostres, els documents relatifs à l’inscription et le règlement de ces frais arrivent après la dona’t limiti d’inscription.

 

Aquesta traducció és indicativa i té per objecte facilitar la comprensió del reglament oficial del concurs expressat en francès.