Participants

La participació es limita a :

  • Els productors recol·lectors
  • Les cooperatives vitivinícoles
  • Les unions de cooperatives vitivinícoles
  • Les agrupacions de productors
  • Els negociants o comerciants criadors 
  • Els productors negociants
  • Els negociants o comerciants

procedents de qualsevol país productor de vi al món.