Força major i modificació

En cas que un esdeveniment aliè a la voluntat de l’organitzador impedís el bon desenvolupament del concurs, l’organitzador no podrà ser considerat responsable en cap cas. L’organitzador es reserva el dret d’anul·lar el concurs, modificar la data inicialment prevista, escurçar-lo o prolongar-lo, o modificar les condicions o el desenvolupament del mateix en cas de força major (epidèmia, incendi, inundació, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc….), d’esdeveniment aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada. L’organitzador no podrà ser considerat responsable en tals casos i els participants no podran reclamar cap indemnització. A més, l’organitzador no podrà ser considerat responsable en cas de robatori, pèrdua, retard o deterioració de les mostres.