Força major i modificació

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat del CIVR impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, no es responsabilitzaria al Concurs “G.D.M”. El CIVR es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d’abreujar-ho, de perllongar-ho o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d’esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. Ni el CIVR ni el programa europeu Vins de Qualitat Garnacha/Grenache podran ser considerats responsables en cas de robatori, pèrdua, retard, deterioració o problemes duaners en el lliurament de les mostres.