Modalitats d’enviament de los mostres

Cada mostra ha d’enviar-se dins del termini estipulat en la pàgina web del concurs en el Magatzem del CIVR – 19 Avenue de Gran Bretagne – BP 649 – 66006 Perpignan Cedex – França – Tel. +33 4 68 51 21 22.

Horari de lliurament, de dilluns a divendres, de 8.15 a 12.30 i de 13.45 a 17.00 (excepte divendres, 16h30).

L’enviament corre per compte i risc del participant (franqueig, duanes i impostos a càrrec del remitent). Tota mostra enviada a ports deguts serà rebutjada. Totes les mostres seran propietat de l’organitzador. L’elecció del transportista queda a discreció del participant.