Condició d’admissió

Les condicions d’admissió al concurs són les següents:

  • Els vins hauran d’estar embotellats. 
  • Les seves etiquetes de comercialització han de complir 
  • Normativa comunitària per als Estats membres de la UE 
  • La normativa vigent al país de producció i les disposicions d’importació per a tercers països.