Condició d’admissió

Les condicions d’admissió al concurs són les següents:

 

Els vins han d’estar embotellats.

Les etiquetes de comercialització han de complir:

– la normativa comunitària per als Estats membres de la UE.

– La normativa vigent al país de producció i la normativa d’importació per als països no comunitaris.