Condició d’admissió

Les condicions d’admissió al concurs són les següents :

  • Els vins presentats han de ser vins embotellats (no hi ha mostres al dipòsit),
  • Les etiquetes de comercialització han de complir amb:

            > la reglamentació comunitària per als estats membres de la UE ; 
     
           > la reglamentació vigent al país d’elaboració i les disposicions d’importació dels altres països.

  • El vi que competeix ha de ser destinat a la venda i ha de procedir d’un lot homogeni.