Modalitats de inscripción

Per a poder competir, cada participant haurà d’inscriure’s a tot tardar el 12 d’abril DE 2023. El formulari de registre de cada producte ha d’incloure:

 • La identificació completa i exacta del participant, que ha de ser el titular del dret a comercialitzar o distribuir el lot corresponent a la mostra,
 • La denominació exacta del producte, segons la normativa del país d’origen, el color, l’anyada o un esment de l’edat i la possible criança en fusta,
 • La categoria del producte (vi sec, va venir dolç, va venir espumós…),
 •  El percentatge i el color de la varietat de raïm garnatxa present en el vi, així com les altres varietats de raïm utilitzades en la mescla, en el seu cas,
 •  El volum del producte, disponible per a la venda, corresponent a la mostra.

 Aquest formulari d’inscripció també ha d’anar acompanyat de:

 • Un informe d’anàlisi recent, realitzat per un laboratori autoritzat o per un laboratori competent en virtut de la legislació del país, en el qual consti el següent
 • grau alcohòlic real i potencial
 • sucres residuals (glucosa + fructosa)
 • acidesa volàtil expressada en meq/l
 • acidesa total expressada en meq/l
 • diòxid de sofre total en mg/l
 • sobrepressió deguda al diòxid de carboni per als vins espumosos (expressada en bar).
 • Pagament (transferència bancària o targeta de crèdit).

El CIVR rebrà les mostres, els drets d’inscripció (corresponents a les despeses de transport i logística per a 2023 respecte als Estats Units) i eliminarà els vins que no compleixin la normativa. Es rebutjarà tot formulari de sol·licitud que no vagi acompanyat de les taxes i els documents abans esmentats. La informació facilitada en el formulari d’inscripció és responsabilitat de l’autor.