Classificació dels vins, ordenació de les mostres

Després del control i en funció dels documents d’inscripció, del certificat d’anàlisi i de l’exactitud de les inscripcions en cada categoria, s’agrupen les mostres segons origen i tipologia. Es presenten anònimament les mostres als jurats segons l’ordre descendent de les anyades.