Classificació dels vins, ordenació de les mostres

Després de comprovar l’exactitud de les inscripcions en cada categoria sobre la base dels documents de registre i els certificats d’anàlisis, les mostres s’agruparan segons el seu origen i tipus i es presentaran de manera anònima als jurats per ordre decreixent d’anyada.