Controls

L’organitzador es reserva el dret d’anul·lar les inscripcions incompletes o errònies i d’eliminar les mostres que no s’ajustin a les normes. L’organitzador és l’únic competent per a resoldre els possibles litigis. Els organitzadors podran realitzar proves analítiques de les mostres premiades. Un mes abans de la celebració del concurs, l’organitzador envia un anunci a la direcció regional d’empreses, competència, consum, treball i ocupació de la regió en la qual se celebra el concurs, especificant el lloc i la data del concurs, així com les normes d’aquest. A tot tardar tres mesos després de la celebració del concurs, l’organitzador envia a la direcció regional d’empreses, competència, consum, treball i ocupació de la regió en la qual té lloc el concurs un informe signat pel responsable del sistema de control intern (compost per tres membres del consell d’administració de l’organitzador) en el qual se certifica que el concurs s’ha desenvolupat de conformitat amb les disposicions del reglament i que inclou, en particular:

 

– el nombre de vins inscrits en el concurs, globalment i per categoria,

– el nombre de vins premiats, globalment i per categoria,

– la llista dels vins premiats i, per a cada vi premiat, les dades d’identificació del vi i del seu propietari,

– el percentatge de vins premiats en relació amb el nombre de vins inscrits,

– el nombre de distincions concedides i el seu desglossament per tipus de distinció.

 

El titular i l’organitzador del concurs conservaran una mostra de cada vi premiat, la fitxa d’informació i l’informe d’anàlisi. Aquestes mostres es conservaran a la disposició dels serveis de control (D.G.C.C.R.F.), durant un període d’un any a partir de la data del concurs. Les fitxes d’informació i els informes d’anàlisis es conservaran durant cinc anys. Després del concurs, l’organitzador podrà utilitzar mostres dels productes presentats amb finalitats promocionals o de formació. No es retornaran al productor o comerciant.