Condicions de l’organització del tast

L’anonimat absolut és un principi fonamental d’un concurs. Els membres del jurat no han de conèixer la identificació del vi, els seus orígens, el seu preu, les seves marques ni els premis obtinguts, demostrant així una total confidencialitat. El programa  European Garnacha/Grenache Quality Wine garanteix als tastadors unes condicions òptimes per a la degustació.

Cada vi es tasta individualment i no de manera comparativa. Cada membre del jurat rep una fitxa de tast. L’avaluació dels vins serà descriptiva i inclourà comentaris sobre:

  • l’aspecte visual
  • la impressió en el paladar
  • l’aspecte olfactori
  • la impressió general

El programa europeu Garnacha/Grenache Quality Wines garanteix el bon desenvolupament del concurs GRENACHES DU MONDE mitjançant la preparació de les mostres i l’organització i realització del tast in situ als Estats Units.

Premis: El sistema de premis adoptat és un sistema d’apreciació que permet classificar els vins a concurs en funció de les seves qualitats intrínseques. El CIVR defineix els premis (medalles i punts) que corresponen a les 2 parts del Concurs G.D.M.

  •  Doble Or = 96-100
  • Medalla d’or = 91-95
  • Medalla de plata = 86-90

Aquests premis, s’atorguen segons l’apreciació del jurat als vins que hauran aconseguit un alt nivell d’expressió mereixent aquestes distincions. Els resultats es comunicaran al final del concurs. Els guanyadors rebran una notificació posterior per correu electrònic. El CIVR lliurarà als guanyadors un document “Diploma” en el qual s’especificarà el nom del concurs, la naturalesa de la distinció concedida, la identitat del vi i la categoria en la qual ha concursat. Podran aplicar-se a l’ampolla botons representatius de les distincions concedides, que el CIVR posarà a la disposició dels vins premiats (segons disponibilitat d’existències), en funció del volum declarat en el formulari d’inscripció, a canvi d’una contribució econòmica. Queda prohibida qualsevol altre esment del premi obtingut. El CIVR es reserva el dret exclusiu de controlar l’ús comercial dels premis. Queda terminantment prohibit l’ús no autoritzat i la reproducció del logotip, els premis i els guardons. Els resultats del concurs es difondran el més àmpliament possible per tots els mitjans de comunicació (web, periòdics especialitzats, premsa gastronòmica, etc.). 

CATEGORIES

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la part 1:

Garnatxa* de tots els colors (mínim 85%)

Els vins es classifiquen segons les següents categories per a la secció 2:

Garnatxa* de tots els colors (mínim 51%)

* incloent noms regionals o nacionals específics: gremache, garnacha, vernatxa, tai rosso, cannonau, gamay de trasimeno, bordò, granaccia, lledoner pelut, etc.

Article 14 Força major i modificació

En cas que un esdeveniment independent a la voluntat del CIVR impedeixi el desenvolupament correcte del concurs, no es responsabilitzaria al Concurs “G.D.M”. El CIVR es reserva el dret de cancel·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d’abreujar-ho, de perllongar-ho o de modificar les condicions o el desenvolupament en cas de força major (epidèmia, incendi, inundacions, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc.), d’esdeveniment independent a la seva voluntat o de necessitat justificada. No es podrà responsabilitzar al CIVR ni demanar-li compensació alguna.