Condicions de l’organització del tast

Aquest concurs s’organitza sota el principi de l’anonimat absolut.
Per respectar aquest principi de total confidencialitat, els jurats no poden identificar el vi, el seu origen, el seu preu, les seves puntuacions o recompenses obtingudes. Les comissions formades per l’organitzador es reuneixen en una sala aïllada, tranquil·la, lluminosa i ben ventilada. L’accés està totalment prohibit a qualsevol persona aliena a l’organització del tast. Es reserva una segona sala fora de l’’abast de tothom i de la vista dels jurats per l’obertura i l’anonimització de les ampolles. En ambdós casos, es col·loquen les ampolles en un embalatge que dissimuli la forma de l’ampolla i garanteixi l’anonimat de la mostra. L’organtzador garanteix al tastador les condicions òptimes de tast.

Cada vi es tasta individualment i de manera no comparativa.
Cada jurat rep una fitxa de tast. 
L’apreciació dels vins és descriptiva i inclou comentaris sobre :

  • l’aspecte visual
  • l’aspecte olfactiu
  • la impressió en boca
  • la impressió general

L’organitzador vigila la bona organització del concurs GRENACHES DU MONDE durant la preparació de les mostres, l’organització i la realització del tast. 
Confirma amb una fitxa d’apreciació adequada, el control, l’explotació i la publicació dels resultats.


Recompenses :

El barem de les recompenses adoptat és un sistema que funciona per apreciació i que permet la classificació dels vins procedents de la varietat garnatxa que competeixen en funció de les seves qualitats intrínseques.
 L’organitzador distingeix les recompenses següents :

  • Gold Medal 
  • Silver Medal 

Aquests premis, segons les puntuacions obtingudes, s’atorguen als vins que han aconseguit un alt nivell d’expressió mereixedor d’aquestes distincions. Els resultats s’anunciaran al maig de 2022. S’avisa als productors dels vins premiats posteriorment. L’organitzador lliura als premiats un document “Diploma” que precisa la naturalesa de la recompensa obtinguda, la identitat del vi, el volum declarat així com el nom i l’adreça del guanyador. Les etiquetes adhesives de les medalles es poden adquirir i posar en l’ampolla, demanant-les a ‘organitzadorper als vins premiats. El preu d’aquestes etiquetes adhesives es calcula en funció del volum de producció de cada vi declarat en la fitxa d’inscripció. Es prohibeix qualsevol mètode alternatiu de comunicació de la recompensa.
 L’organitzador es reserva el dret exclusiu de controlar l’ús comercial de les medalles. 
Es prohibeix l’ús no autoritzat, la reproducció del logotip, de les distincions i dels premis. 
Es difondran els resultats del concurs de la manera més àmplia possible utilitzant tots els mitjans de comunicació possibles (web, premsa especialitzada, premsa gastronòmica, etc.).

 

CATEGORIES

Es classifiquen els vins segons les següents categories per la 1ª part :

Garnatxa blanca pura (mínim d’un 85%)
Garnatxa vermella o grisa pura (mínim d’un 85%)
Garnatxa negra pura (mínim d’un 85%)
Tai Rosso pur (mínim d’un 85%)
Cannonau pur (mínim d’un 85%)
Gamay del Trasimeno pur (mínim d’un 85%)
Granaccia pur (mínim d’un 85%)
Bordò pur (mínim d’un 85%)
Lledoner Pelut (mínim d’un 85%)

 

Els vins d’assemblatge es classifiquen segons les següents categories per la 2ª part :

Garnatxa blanca majoritària (mínim d’un 51%)
Garnatxa grisa o vermella majoritària (mínim d’un 51%)
Garnatxa negra majoritària (mínim d’un 51%)
Tai Rosso majoritari (mínim d’un 51%)
Cannonau majoritari (mínim d’un 51%)
Gamay del Trasimeno majoritari (mínim d’un 51%)
Granaccia majoritari (mínim d’un 51%)
Bordò majoritari(mínim d’un 51%)
Lledoner Pelut majoritari (mínim d’un 51%)

 

Els premis especials del concurs GDM:

Entre els vins premiats, l’organitzador es reserva el dret de seleccionar, en un nou tast, vins emblemàtics de la varietat garnatxa  en diferents categories (tipus de vi, colors, orígens, varietat de raïm, etc.). Aquests vins s’anunciaran després del concurs i la publicació dels resultats.

ARTICLE 14 – FORÇA MAJOR I MODIFICACIONS

Si un esdeveniment aliè a la voluntat de l’organitzador impedís el bon desenvolupament de la competició, GRENACHES DU MONDE no podrà ser considerat responsable en cap cas. L’organitzador es reserva el dret d’anul·lar el concurs, de modificar la data inicialment prevista, d’escurçar-lo o prolongar-lo, de modificar les condicions o el desenvolupament del mateix en cas de força major (epidèmia, incendi, inundació, catàstrofe natural, vaga, acte terrorista, etc. ….), d’esdeveniment aliè a la seva voluntat o de necessitat justificada. L’organitzador no es fa responsable d’això i els participants no poden reclamar cap compensació. L’organitzador no es fa responsable en cas de robatori, pèrdua, retard o mal en el lliurament de les mostres.