Modalitats de inscripción

Per a participar en el concurs, els concursants hauran d’inscriure’s abans de la data límit indicada en la pàgina web del concurs. El formulari d’inscripció de cada producte ha d’incloure

– La identitat completa i exacta del participant, que haurà de ser titular del dret de comercialització o distribució del lot corresponent a la mostra,

– La descripció exacta del producte, d’acord amb la normativa del país d’origen, el color, l’anyada o un esment de la criança i de qualsevol contacte amb fusta,

– La categoria del producte (vi sec, va venir dolç, va venir espumós, etc.),

– El percentatge i el color de la varietat de raïm garnatxa present en el vi, així com qualsevol altra varietat de raïm utilitzat en l’acoblament,

– El volum del producte, disponible per a la venda, corresponent a la mostra.

 

Aquest formulari d’inscripció també haurà d’anar acompanyat de :

– Un informe d’anàlisi recent, realitzat per un laboratori autoritzat o per un laboratori competent conformement a la legislació del país de producció, en el qual figurin les dades següents

– el grau alcohòlic adquirit i potencial

– sucres residuals (glucosa + fructosa)

– acidesa volàtil expressada en meq/l

– acidesa total expressada en meq/l

– diòxid de sofre total en mg/l

– sobrepressió deguda al diòxid de carboni per als vins espumosos (expressada en bar).

– Pagament (transferència bancària o targeta de crèdit).

 

L’organitzador rebrà les mostres i els drets d’inscripció i eliminarà les que no s’ajustin al reglament. Es rebutjarà qualsevol formulari d’inscripció que no vagi acompanyat del pagament dels drets d’inscripció i dels documents esmentats anteriorment. La informació facilitada en el formulari d’inscripció és responsabilitat de l’autor.