Selecció dels jurats

Les comissions compostes pels jurats, el nombre dels quals varia en funció de la quantitat i de la tipologia de les mostres, avaluen els vins presentats al concurs. El CIVR convoca i selecciona als jurats. Cada comissió està formada, en principi, per 5 jurats (si és possible de diferent nacionalitat). En cap cas, el nombre de jurats per comissió pot ser inferior a 3 persones. Els jurats són professionals amb experiència i capacitat de tast.
Se seleccionen els jurats entre els millors especialistes en tast de vins que treballen en els àmbits de la producció, de la venda, comunicació o consum del vi. Cada comissió funciona sota la responsabilitat d’un president nomenat pel CIVR. 
El president del jurat vigila la bona organització del tast i la qualitat dels vins servits, controla les fitxes de degustació i les acredita.

La missió del president és la de vigilar que el tast de les mostres es desenvolupi correctament :


1. Vigila que es respecti el secret i l’anonimat absolut dels vins,
2. Demana el tast d’una segona ampolla si ho creu necessari,

Es fixa la quantitat total dels jurats internacionals en funció del nombre de mostres.