Selecció dels jurats

L’avaluació de les mostres és a càrrec de comitès de jurats, el número dels quals depèn del número i el tipus de productes presentats al concurs. L’organitzador convoca i nomena els membres del jurat. Cada comitè està compost, en principi, per 5 jurats (si pot ser de diferents nacionalitats). En cap cas el nombre de jurats pot ser inferior a 3. Un competidor que sigui membre del jurat no podrà jutjar els seus propis vins. Els membres del jurat seran persones les qualitats de les quals com a tastadors no puguin ser criticades. Els jurats estan formats per un mínim de tres membres, dels quals almenys dos terços són tastadors competents i experimentats triats entre la indústria del vi (viticultors, enòlegs, tècnics, comerciants, distribuïdors, representants de vins) i sommeliers, comerciants de vins, periodistes de la premsa professional.

Els jurats són seleccionats per l’organitzador entre els millors especialistes reconeguts per la seva experiència en matèria de tast (persones reconegudes en el món de la viticultura, la *sommellerie, la restauració o la premsa especialitzada en vins i gastronomia). Els membres del jurat emplenaran una declaració d’honor esmentant els seus vincles amb els vins. Cada comitè funciona sota l’autoritat d’un president nomenat per l’organitzador. El president del jurat vetllarà pel bon desenvolupament del tast, per la qualitat dels vins servits, per l’emplenament de les fitxes de tast i per la seva acreditació.

La missió del president és la de vigilar que el tast de les mostres es desenvolupi correctament :


1. Vigilar que es respecti el secret i l’anonimat absolut dels vins,
2. Demanar el tast d’una segona ampolla si ho creu necessari,

Es fixa la quantitat total dels jurats internacionals en funció del nombre de mostres.